הדירה של מאיה ואיתמר בגני תקווה
2
1
13
3
7
12
6
13א
9
4
6א
11
10
5
2א
19
18
14א
14
15
17
21
22
23
24